Menu

środa, 17 stycznia 2018

~ Zaproszenie ~

Z wielką radością zapraszamy Was na uroczystość jubileuszową z okazji 10-lecia działalności Zespołu Miłosierdzie, która odbędzie się w sobotę 27 stycznia 2018r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu.

W programie uroczystości:
* Msza Święta w intencji zespołu oraz zaproszonych Gości - godz. 18.30
* koncert jubileuszowy


Duszpasterska akcja charytatywna - Misja Betlejem 2018':
Duszpasterstwo Akademickie MORASKO bierze udział w akcji charytatywnej „Misja Betlejem”, której celem jest zebranie funduszy dla Domu Pokoju w Betlejem. Nasi wolontariusze pragną we wrześniu 2018 roku pojechać na misję do Ziemi Świętej, by pomóc Siostrom Elżbietankom opiekować się biednymi dziećmi oraz sierotami, których rodzice zginęli w wyniku wojny.
Także zespół chciałby wspomóc misję, poprzez zebranie środków finansowych podczas koncertu jubileuszowego. Pragniemy zachęcić Was do udziału w akcji. Taki mały gest może nawet uratować komuś życie.
Za wszelkie dobro, modlitwę i wsparcie złotym groszem serdeczne
Bóg zapłać.

Przyjdźcie koniecznie!

W imieniu całego Zespołu
Anna Szeląg

wtorek, 31 stycznia 2017

Koncert kolęd 2017

W minioną niedzielę, w naszej parafii (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu) odbył się koncert kolęd, którym definitywnie zakończyliśmy okres Bożego Narodzenia. Dzięki uprzejmości koleżanek i kolegów przedstawiamy Wam nagranie zrealizowane w trakcie koncertu.

Celem koncertu była pomoc dzieciom z franciszkańskiej placòwki misyjnej w Pariacoto w Peru. Korzystając z okazji, dziękujemy wszystkim darczyńcom!

sobota, 19 listopada 2016

Roraty Akademickie 2016

Kochani!

Już za moment rozpoczyna się Adwent. Z tej okazji chcielibyśmy Was zaprosić na Roraty Akademickie.

My już wybraliśmy. A Ty?

czwartek, 8 września 2016

Modlitwa wiernych podczas mszy ślubnej

Modlitwa wiernych (potocznie zwana modlitwą powszechną) następuje po przysiędze małżeńskiej. Poniżej przedstawiamy przykładowe wezwania, które może odczytać kapłan, członek rodziny, czy przyjaciel Państwa Młodych.  Do każdego z nich należy dołączyć: "Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie".

Wersja 1:
 
Pnp 2,8-10.14. 16a; 8, 6-7a, 1 Kor 13,31 - 13,8a, Mk 19, 6-9

Boże Ojcze, dzięki Twojej nieskończonej miłości gromadzimy się dziś tutaj razem z N. i N., w dniu ich ślubu, aby prosić Cię o potrzebne łaski:

1.    „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”
Kochający Ojcze, prosimy Cię za N. i N., którzy dziś stając przed Tobą ślubują sobie wierność i miłość, obdarz ich łaską wytrwania w tej przysiędze.
2.    „Gdybym miłości nie miał, byłbym niczym”
Kochający Ojcze, prosimy Cię za małżonków, którzy są tutaj obecni, obdarz ich nieustanną troską o wzajemną relację i pogłębieniem więzi małżeńskiej.
4.    „Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos”
Kochający Ojcze, prosimy Cię za młodych, którzy rozeznają swoje powołanie, obdarz ich łaską właściwego wyboru życiowej drogi.
5.    „Powstań, przyjaciółko ma”
Kochający Ojcze, prosimy Cię za zmarłą Teresę Szymaniak i tych, którzy odeszli z naszych rodzin, obdarz ich życiem na wieki z Tobą.
6.    „Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą”
Kochający Ojcze, prosimy Cię za osoby, które swoimi decyzjami kształtują prawodawstwo, obdarz ich mądrością i zatroskaniem o los rodziny.
7.    „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość”
Kochający Ojcze, prosimy Cię za Kościół święty, który gromadzi się na wszystkich kontynentach w Twoje imię, obdarz go potrzebnymi siłami koniecznymi do wzrostu w cnotach teologicznych.
Od Ciebie Boże, początek bierze wszelkie dobro, obdarz nas potrzebnymi łaskami, a także wejrzyj w nasze serca, w których nosimy pragnienia o które nie mamy śmiałości prosić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wersja 2:

UWAGA: tę modlitwę wiernych można wykorzystać, jeśli jednym z czytań jest Hymn o miłości.

Do Boga, który ukazuje nam nigdy nieustającą miłość, zanieśmy nasze prośby i błagania.

1. "Miłość nigdy nie ustaje"
Módlmy się za N i N, aby łącząca ich więź z każdym dniem stawała się silniejsza.
2. „Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość”
Módlmy się o pomnożenie wiary nowożeńców, aby w jej świetle kształtowali swoje życie.
3. "Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję."
Módlmy się o wzajemnie zaufanie, aby nieustannie towarzyszyło młodej parze na wspólnej drodze życia.
4. "Miłość cierpliwa jest łaskawa jest."
Módlmy się za rodziców, aby w wychowywaniu dzieci nie zabrakło im wyrozumiałości.
5. "Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał byłbym niczym."
Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił chwałę i miłosierdzie Boże na całej Ziemi.
6. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali”
Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy żyli w zgodzie i pokoju.

Boże, który jesteś źródłem naszej miłości, wejrzyj w serca nas tu zgromadzonych i udziel nam swej łaski. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen 


Wersja 3:

1. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy Ci N. i N., prosimy aby zawarte przez nich dziś małżeństwo było budowane w oparciu o wzajemne oddanie i zaufanie.
2. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy rodziców młodej pary, prosimy aby w dobrym zdrowiu radowali się z udział w powstaniu nowej rodziny.
3. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy zgromadzone tu małżeństwa, prosimy umocnij w nich Twoje dary, aby coraz pełniej realizowali 
4. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy Ci narody świata, prosimy aby troszczyły się o każde ludzkie życie.
5. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy zmarli z rodzin nowożeńców, prosimy aby mogli oglądać Ciebie twarzą w twarz.
6. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy Kościół, prosimy aby odważnie głosił całemu światu Dobrą Nowinę o Twoim miłosierdziu.


Wersja 4:

Bogu, który jest Miłością przedstawmy prośby przyniesione w sercach na tę Eucharystię:

1. Powierzamy Tobie Boże Kościół Święty, prosząc aby wszystkie jego dzieci żyły zjednoczone jak jedna rodzina.
2. Powierzamy Tobie Boże nowożeńców N i N, prosząc aby każdego dnia potrafili wzrastać we wzajemnej miłości.
3. Powierzamy Tobie Boże rodziców i rodzeństwo młodej pary, prosząc aby zawsze byli gotowi nieść im pomoc i otaczać swoją miłością.
4. Powierzamy Tobie Boże wszystkich zmarłych krewnych i bliskich z tych rodzin, prosząc aby w wiecznej radości cieszyli się Twoją obecnością.
5. Powierzamy Tobie Boże przyjaciół N i N, zwłaszcza tych poszukujących powołania lub samotnych, czekających na miłość, prosząc aby nie zabrakło im sił, determinacji i wiary.
6. Powierzamy Tobie Boże nas wszystkich zebranych na liturgii, prosząc aby uczestnictwo w Ofierze Twego Syna wzmacniało miłość do ludzi, których stawiasz na drodze naszego życia.

Boże, wierzymy, że Ty łączysz ze sobą ludzi i czynisz ich płodnymi, tak by ziemia była pełna Twoich stworzeń, prosimy przyjmij prośby przez nas złożone i błogosław łaskami, o które prosiliśmy, Przez Chrystusa, Pana naszego. AmenWersja 5:

1. Panie, umacniaj wiarę małżonków … i …, aby przyczynili się do wzrostu pobożności Twojego Kościoła, a przykładem życia pomnażali liczbę Twoich wyznawców.
2. Panie, umacniaj ich jedność, aby wytrwali we wspólnocie miłości, dzieląc się radościami i wspierając w trudnościach.
3. Panie, umacniaj miłość … i …, aby idąc razem ku świętości, przekazali swoim dzieciom przykład chrześcijańskiej rodziny.
4. Panie, umacniaj ich rodziców i krewnych, aby pielęgnowali łączące ich więzi i każdego dnia dawali wyraz wzajemnej miłości i troski o siebie nawzajem.
5. Panie, umacniaj rządzących i stanowiących prawo, aby zapewnili rodzinom wychowującym dzieci dostatek i opiekę.
6. Panie, umacniaj nas, zebranych na tej Eucharystii, abyśmy trwali wierni naszym życiowym powołaniom.

Wersja 6:

1. Módlmy się za nowożeńców … i …, aby Pan mógł im wzrastać we wzajemnej miłości i mężnie stawiać czoła wszelkim trudnościom.
2. Módlmy się za rodziców, rodziny i obecnych z nami gości nowożeńców, aby dzisiejsza uroczystość odnowiła w nich gorliwość wiary i pragnienie pełnienia uczynków miłości.
3. Módlmy się za przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, aby umacniali wzajemną miłość poprzez wspólną modlitwę i szczere rozmowy.
4. Módlmy się za małżonków zmagających się z emigracyjną rozłąką, aby wytrwali w miłości i duchowo zawsze byli bliską rodziną.
5. Módlmy się za biskupów i prezbiterów, aby nieustannie wsłuchując się w słowa Chrystusa, wskazywali wszystkim ludziom wartości dające prawdziwe szczęście.
6. Módlmy się za siebie wzajemnie, abyśmy codziennymi wyborami potwierdzali naszą miłość do Boga i drugiego człowieka.

Wersja 7:

1. Módlmy się o dar niezachwianej miłości dla … i …, aby każdego dnia na nowo odkrywali, że małżeństwo to ich najlepsza droga do świętości.
2. Módlmy się o dar radości i dumy ze szczęśliwego życia dzieci dla rodziców Państwa Młodych.
3. Módlmy się o dar czystości serc dla narzeczonych, aby odkrywając wartość duchowej i moralnej jedności, dobrze przygotowali się do komunii serc i ciał.
4. Módlmy się o dar roztropności dla stanowiących prawa, aby nie zagubili prawdy o małżeństwie, które jest nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety.
5. Módlmy się o dar pojednania dla skłóconych małżeństw, aby poszukując w sobie nawzajem tego, co dobre, odnaleźli drogę do jedności.
6. Módlmy się o dar mądrości dla pasterzy Kościoła, aby ich pasterska posługa przyczyniała się do właściwego rozumienia i dojrzewania miłości narzeczonym oraz małżonków.

Wersja 8: 

1. Módlmy się za … i …, którzy przed chwilą przed Bogiem złożyli sobie przysięgę: miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, aby z pomocą Bożą byli jej wierni, aż do śmierci.
2. Módlmy się, aby Bóg miał w swojej opiece ich rodziny, przyjaciół i wszystkich im życzliwych.
3. Módlmy się za wspólnotę Kościoła by dobry Bóg objawił mu swą miłość jak oblubieniec dla swej oblubienicy.
4. Módlmy się w sposób szczególny za tu obecne małżeństwa, aby Duch Święty odnowił w nich swoja łaskę udzieloną im w sakramencie małżeństwa.
5. Módlmy się za wszystkich oczekujących potomstwa, żeby cieszyli się obdarzonymi ich dziećmi i żeby wychowywane były na Boża Chwałę.
6. Módlmy się za naszych zmarłych świętej pamięci: (wymienić imiona zmarłych rodziców, rodzeństwo, dziadków itp. młodej pary) i wszystkich krewnych, aby oglądali Boga twarzą w twarz.
7. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy wielbili Boga jako jedna rodzina Boża.

poniedziałek, 18 lipca 2016

14 lipca 2016r. - Relikwie bł. P.J. Frassatiego w naszym DA

Wielka radość, olbrzymi zaszczyt i niecodzienne wydarzenie dla naszego Duszpasterstwa, kiedy w dniach 14 i 15 lipca mieliśmy możliwość modlić się w obecności relikwii naszego patrona. Trumna z doczesnymi szczątkami Pier Giorgia opuściła Turyn w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Nim jednak relikwie dotrą do Krakowa, peregrynują po Polsce. Na trasie tej peregrynacji znalazło się również Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 
 

czwartek, 18 lutego 2016

1050. rocznica Chrztu Polski


Z okazji jubileuszu 1050-tej rocznicy chrztu Polski, w sobotę 16 kwietnia 2016r. na poznańskim INEA Stadion odbędzie się uroczysta Eucharystia połączona z nabożeństwem uwielbienia. Świętowanie zakończy wieczorny koncert z udziałem znanych muzyków.